Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Ummu Athiyah Al Anshariyah Namanya adalah Nusaibah Radliyallahu Anha

Hadits Ahmad 26034

Mandikanlah sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian berkehendak maka jadikanlah yg terakhir kalinya dgn menggunkan kapur barus, atau sesuatu yg menyerupai kapur barus. Jika kalian telah selesai, maka beritahukanlah aku. Kami pun memberitahukan kepada beliau (masuk), beliau lalu memberikan kain penutupnya kepada kami seraya bersabda:
Sisirlah rambutnya. Muhammad berkata, Hafshah telah menceritakannya kepada kami, ia katakan, Lalu kami membuat tiga ikatan pada rambutnya. [HR. Ahmad No.26034].

Hadits Ahmad No.26034 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26035

kalian tak menyekutukan Allah dgn sesuatu apapun) ', sampai firman-Nya: '(dan tak mendurhakaimu dalam kebaikan) ', Ummu Athiyah berkata, Termasuk di dalamnya adl meratapi mayat, Ia lalu berkata, Wahai Rasulullah, kecuali keluarga fulan, sesungguhnya mereka adl orang yg membahagiakan aku di masa jahiliyah, oleh karenanya aku harus membahagiakan mereka?
Rasulullah bersabda:
Kecuali keluarga fulan. [HR. Ahmad No.26035].

Hadits Ahmad No.26035 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26036

Mandikanlah dia dgn daun bidara, & mandikanlah ia dgn bilangan ganjil, tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu. Jika kalian menghendaki maka jadikanlah bilasan yg terakhir dgn kapur barus, atau sesuatu yg menyerupainya, jika kalian telah selesai maka beritahukanlah aku. Ummu Athiyah berkata, Setelah selesai, kami lalu memberitahukannya kepada beliau, sehingga beliau pun masuk & memberikan pakaian penutupnya kepada kami, beliau bersabda:
Sisirlah rambutnya. [HR. Ahmad No.26036].

Hadits Ahmad No.26036 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26037

Aku ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali peperangan, aku mengobati orang-orang yg sakit & yg terluka, & aku pula yg membuatkan untuk mereka makanan sewaktu dalam perjalanan. [HR. Ahmad No.26037].

Hadits Ahmad No.26037 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26038

Apakah kamu mempunyai sesuatu?
'Aisyah menjawab, Tidak, kecuali kiriman daging kambing dari Nusaibah kepada kita yg pernah tuan berikan kepadanya, maka beliau bersabda:
Sesungguhnya dia telah sampai ke tempatnya. [HR. Ahmad No.26038].

Hadits Ahmad No.26038 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26039

Mulailah dari yg sebelah kanan & pada bagian wudlunya. [HR. Ahmad No.26039].

Hadits Ahmad No.26039 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26040

Mengiringi jenazah telah dilarang, namun tak dipaksakan kepada kami. [HR. Ahmad No.26040].

Hadits Ahmad No.26040 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26041

Janganlah kalian berkabung atas mayit melebihi tiga hari, kecuali seorang wanita terhadap suaminya, ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari; tak memakai pakaian yg berwarna warni melainkan dgn pakaian burdah, tak bercelak & wangi-wangian kecuali dgn kadar yg sedikit, baik dari kust (dahan yg berbau wangi) ataupun athfar (sejenis wewangian). [HR. Ahmad No.26041].

Hadits Ahmad No.26041 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26042

membaiat kami untuk tak melakukan niyahah, & tak ada yg bisa memenuhi itu selian lima orang wanita; Ummu Sulaim, isterinya Mu'adz, puteri Abu Sabrah & seorang wanita lain. [HR. Ahmad No.26042].

Hadits Ahmad No.26042 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26043

Mandikanlah dia dgn air daun bidara & mandikanlah dia dgn bilangan ganji, tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu. Jika kalian berkehendak maka jadikanlah pada bilasan yg terakhir dgn campuran kampur barus atau sesuatu yg menyerupai kapur barus, & jika telah selesai maka beritahukanlah aku. Maka kami pun memberitahukan kepada beliau, beliau kemudian memberikan pakaian penutupnya kepada kami seraya bersabda:
Sisirlah rambutnya. Ummu Athiyah berkata:
Kami lalu mengepang rambut puteri Nabi menjadi tiga kepang, & kami menaruh jambul (kepang tengah) & kedua kepangnya (kanan & kiri) kebelakang. [HR. Ahmad No.26043].

Hadits Ahmad No.26043 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26044

mengambil (sumpah) atas kami untuk tak meratapi mayit, lalu salah seorang wanita Anshar berkata, Sesungguhnya keluarga fulan adl yg membahagiakan aku sewaktu masih jahiliyah, sedangkan mereka dalam kondisi susah, aku tak akan membaiat tuan sehingga aku bisa membahagiakan mereka sebagaimana mereka pernah membahagiakanku. Ashim berkata, Rasulullah kemudian menyetujuinya, maka ia pun pergi untuk membahagiakan mereka. setelah itu dia kembali & berbaiat kepada Nabi . Ummu 'Athiyah berkata, Dan tak ada seorang wanita dari kami pun yg bisa memenuhi janji itu kecuali wanita tersebut & Ummu Sulaim binti Milhan. [HR. Ahmad No.26044].

Hadits Ahmad No.26044 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26045

mengambil janji pada kaum wanita, & di antara isinya itu adl tak meratapi mayait, maka salah seorang wanita berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yg membahagiakan aku, apakah aku harus membahagiakannya?
Wanita itu kemudian menggenggam tangannya sendiri, demikian juga dgn Rasulullah ; beliau tak bersedia untuk membaiatnya. [HR. Ahmad No.26045].

Hadits Ahmad No.26045 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 26046

baiat untuk tak menyekutukan Allah dgn sesuatu pun, tak mencuri, tak berzina, tak membunuh anak-anak, tak mengada-ngada dgn kedustaan yg diperbuat oleh tangan-tangan & kaki-kaki kalian, serta tak durhaka di dalam hal yg ma'ruf?
Mereka menjawab, Ya. Kemudian Umar mengulurkan tangannya dari luar pintu, & mereka pun mengulurkan tangan mereka dari dalam pintu, kemudian Umar berkata, Ya Allah, saksikanlah. Umar kemudian menyuruh kami untuk keluar pada dua hari raya (idul fitri & idul adha), baik seorang budak atau yg sedang haid, & kami dilarang untuk ikut mengiringi jenazah & tak ada kewajiban shalat jumat. Kemudian aku bertanya kepadanya mengenai kedustaan & tentang firman Allah: '(dan tak akan mendurhakaimu dalam urusan yg baik) ' (Qs. Al Mumtahanah: 12), Umar menjawab, Maksudnya adl meratapi mayat. [HR. Ahmad No.26046].

Hadits Ahmad No.26046 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah