Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Seseorang Dikirim Sendirian di Barisan Depan

Hadits Tirmidzi 1595

Firman Allah: '(ta'atilah Allah & ta'atilah Rasul (Nya), & ulil amri (pemimpin) di antara kamu) ' -Qs. An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah dalam sebuah ekspedisi, Ya'la bin Muslim mengabarkannya kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Abu Isa berkata, Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib, & kami tak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Juraij. [HR. Tirmidzi No.1595].

Hadits Tirmidzi No.1595 Secara Lengkap

[[[]]]