Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Maqil Bin Sinan Al Asyjai Radliyallahu Taala Anhu

Hadits Ahmad 15378

wanita itu berhak mendapatkan mahar seperti isteri-isteri yg lainnya. Dia juga termasuk dari ahli waris & juga wajib ber'iddah. Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i bersaksi, sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam memberi keputusan kepada Birwa' binti Wasyiq sebagaimana keputusan yg diambil (Abdullah). [HR. Ahmad No.15378].

Hadits Ahmad No.15378 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 15379

Orang yg membekam & yg dibekam telah batal puasanya. [HR. Ahmad No.15379].

Hadits Ahmad No.15379 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Makkah