Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Khaulah Binti Tsalabah Radliyallahu Anha

Hadits Ahmad 26056

(Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yg memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, & mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat), sampai firman-Nya: '(dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yg sangat pedih) '. (Qs. Al Mujadalah: 1-4). Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku: Suruhlah dia untuk memerdekakan budak. Khaulah berkata, Maka aku berkata, Demi Allah, wahai Rasulullah, dia tak mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak! Beliau bersabda:
Suruhlah dia untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Khaulah berkata, Maka aku berkata, Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adl orang yg sudah lanjut usia, & tak sanggup untuk berpuasa. Rasulullah kemudian bersabda:
Suruhlah dia untuk memberi makan enam puluh orang miskin, atau kurma satu wasaq. Khaulah berkata, Dan aku berkata, Demi Allah, wahai Rasulullah, dia tak memiliki yg seperti itu. Rasulullah pun bersabda:
Sesungguhnya aku akan membantunya dgn sekeranjang kurma, Khaulah lantas berkata, Wahai Rasulullah, & aku akan membantunya juga dgn sekeranjang yg lain. Beliau bersabda:
Sungguh, kamu tepat & telah berbuat baik, maka pergilah kamu & bersedekahlah darinya, kemudian berwasiatlah terhadap anak pamanmu dgn kebaikan. Khaulah berkata, Maka aku pun melaksanakannya. Sa'd bekata, Al Araq adl sejenis keranjang.+Ket; satu wasaq sama dgn enam puluh sha'. [HR. Ahmad No.26056].

Hadits Ahmad No.26056 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Dari Beberapa Kabilah