Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hewan yang Dibiarkan Susunya Agar Nampak Banyak

Hadits Darimi 2440

Barangsiapa membeli seekor kambing musharrah atau unta bunting yg hampir melahirkan & air susunya ditahan, maka ia memiliki hak memilih selama tiga hari, apabila ia berkehendak, maka ia boleh mengembalikan disertai dgn satu sha' makanan, tak harus gandum. [HR. Darimi No.2440].

Hadits Darimi No.2440 Secara Lengkap

[[[]]]