Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Larangan Jual Beli Buahan Hingga Nampak Matang

Hadits Darimi 2442

Rasulullah melarang menjual buah hingga nampak kelayakannya. Beliau melarang baik kepada penjual ataupun pembeli. [HR. Darimi No.2442].

Hadits Darimi No.2442 Secara Lengkap

[[[]]]