Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Pembunuhan Kelompok Khawarij

Hadits Abudaud 4131

Siapa yg meninggalkan jamaah meskipun hanya satu jengkal, sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. [HR. Abudaud No.4131].

Hadits Abudaud No.4131 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4132

Maukah aku tunjukkan dgn yg lebih baik dari itu?
Bersabarlah hingga engkau berjumpa denganku. [HR. Abudaud No.4132].

Hadits Abudaud No.4132 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4133

Akan ada di antara kalian para pemimpin yg kalian mengenalnya tetapi kalian mengingkarinya. Maka barangsiapa mengingkarinya, Abu Dawud berkata, Hisyam menyebutkan, dgn lisan, maka ia telah berlepas diri darinya. Siapa yg membenci dgn hatinya maka ia telah selamat. Tetapi siapa yg ridha & mengikutinya, lalu dikatakan kepadanya, Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membununya?
Ibnu Dawud menyebutkan, bagaimana jika kami memeranginya?
beliau menjawab: Jangan, selama mereka masih shalat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam ia berkata; telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan dari Dhabbah bin Mihshan Al 'Anbari dari Ummu Salamah dari Nabi dgn makna yg sama. Beliau bersabda:
Siapa yg membenci, maka ia telah berlepas diri. Dan siapa yg mengingkari, maka ia telah selamat. Qatadah berkata, maksudnya Siapa yg mengingkari dgn hatinya, & siapa yg membenci dgn hatinya. [HR. Abudaud No.4133].

Hadits Abudaud No.4133 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Abudaud 4134

siapa yg ingin memecah-belah urusan kaum muslimin -ketika mereka bersatu- maka bunuhlah, siapapun dia. [HR. Abudaud No.4134].

Hadits Abudaud No.4134 Secara Lengkap

[[[]]]