Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abdurrahman Bin Abu Laila Dari Ubay Bin Kab Radliyallahu

Hadits Ahmad 20234

Bacalah oleh kalian berdua! ' Beliau lalu bersabda:
Kalian sudah benar. Ketika Nabi bersabda kepada keduanya, yakni orang yg mengatakan, 'Celaka aku, & juga semasa aku jahiliyah', hingga ketika beliau melihat ada keraguan dalam hatiku, beliau memukul memukul dadaku hingga aku bercucuran keringat seakan aku melihat Allah Tabaaraka Wa Ta'ala. Beliau bersabda:
'Wahai Ubay, sesungguhnya Rabbku telah mengutus utusan kepadaku & mengatakan; 'Bacalah dgn satu dialek (satu model bacaan) ', maka aku meminta kepadanya untuk meringankan umatku, Allah pun menjadikannya dua dialek. Lalu aku meminta agar memberikan keringanan untuk umatku, lalu Allah menjadikan agar aku membaca dalam tujuh dialek. Dan bagimu di setiap pertanyaan yg kamu ajukan aku berikan jawabannya. Rasulullah bersabda:
Aku berdoa: 'Ya Allah ampunilah umatku. Ya Allah ampunilah umatku' & aku mengakhirkan doa yg ketiga untuk hari terakhir; yg semua makhluk mengharapkanku, hingga nabi Ibrahim sekalipun. [HR. Ahmad No.20234].

Hadits Ahmad No.20234 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20235

Sesunggguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al Qur`an kepada umatmu dgn satu dialek. Beliau bersabda:
Aku bermohon pemaafan & ampunan Allah, sungguh umatku tak bisa mengucapkan dgn satu dialek (satu model bacaan). Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya, Jibril berkata, Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al Qur`an kepada umatmu dgn dua dialek. Beliau bersabda:
Aku bermohon pemaafan & ampunan Allah, sungguh umatku tak bisa mengucapkan dgn dua dialek. Kemudian Jibril datang untuk ketiga kalinya, Jibril berkata, Sesunggguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al Qur`an kepada umatmu dgn tujuh dialek, dgn bacaan mana saja mereka membada maka mereka telah benar. [HR. Ahmad No.20235].

Hadits Ahmad No.20235 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20236

Musibah-musibah & kegoncangan keduanya telah berlalu, demikian juga kekerasan & pembunuhan. [HR. Ahmad No.20236].

Hadits Ahmad No.20236 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20237

Apa sakitnya?
Dia menjawab, Dia terkena penyakit gila. Nabi bersabda:
Bawa dia kemari. Kemudian dia di hadapkan kepada beliau & Nabi memohonkan perlindungan untuknya dgn membaca fatihatul kitab (surat Al fatihah), empat ayat permulaan surat Al Baqarah, dua ayat beriku ini: WA ILAAHUKUM ILAAHUW WAAHID (Dan Tuhanmu adl Tuhan yg Maha Esa) (QS. Al Baqarah: 163) & ayat kursi. Lalu tiga ayat terakhir dari surat Al Baqarah. satu ayat dari surat Ali Imran: SYAHIDAALLAAHU ANNAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA (Allah menyatakan bahwasanya tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah) (Qs. Ali Imran: 18), satu ayat dari surat Al A'raaf: INNA RABBAKUMULLAAHUL LADZII KHALAQAS SAMAAWAATI WAL ARDL (Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yg Telah menciptakan langit & bumi) (Qs. Al A'raaf: 54), akhir dari surat Al Mukminun: FATA'AALALLAAHUL MALIKUL HAQ (Maka Maha Tinggi Allah, raja yg Sebenarnya) (Qs. Al Mukminun: 116), satu ayat dari surat Al Jin: WA ANNAHU TA'AALA JADDU RABBINAA (Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami) (Qs. Al Jin: 3), sepuluh ayat permulaan dari surat Ash Shaffaat, tiga ayat terakhir dari surat surat Al Hasyr: QUL HUWALLAAHU AHAD (surat Al Ikhlash), & Al Mu'awwidzatain (surat Al Falaq & An Naas). Maka berdirilah laki laki itu seakan-akan dia tak pernah terkena sakit sama sekali. [HR. Ahmad No.20237].

Hadits Ahmad No.20237 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20238

Allah menyuruhmu membaca Al-Qur'an dgn satu dialek (satu model bacaan). Dan beliau terus saja meminta tambahan hingga menjadi tujuh dialek. [HR. Ahmad No.20238].

Hadits Ahmad No.20238 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20239

Sesunggguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Qur'an kepada umatmu dgn tujuh dialek (tujuh model bacaan), dgn bacaan manapun mereka membacanya maka mereka telah benar. [HR. Ahmad No.20239].

Hadits Ahmad No.20239 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20240

Sesunggguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Qur'an kepada umatmu dgn satu dialek (satu model bacaa). Beliau lalu bersabda:
Aku bermohon permaafan & ampunan Allah. Lalu ia (perawi) sebutkan hadits tersebut hingga sampai pada pada perkataan Jibril, Sesunggguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Qur'an kepada umatmu dgn tujuh dialek, barangsiapa membaca dgn salah satunya maka telah benar. [HR. Ahmad No.20240].

Hadits Ahmad No.20240 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20241

Dahulu pada masa Nabi Musa Alaihis Salam juga ada dua orang lelaki yg menyebutkan nasabnya, yg satu berkata, 'Saya adl fulan bin Fulan -sampai dia menyebutkan sembilan keturunan-, sedangkan kamu siapa, seorang yg tak memiliki Ibu! ' Kemudian yg kedua menjawab, 'Saya adl Fulan bin Fulan bin Al Islam.' Nabi bersabda:
Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa Alaihis Salam berkenaan dgn dua orang tersebut: 'Adapun kamu wahai orang yg menginduk, atau menasabkan dirinya kepada sembilan orang yg berada di neraka, maka engkau adl orang yg kesempuluhnya. Adapun engkau wahai orang yg menasabkan diri kepada dua orang yg berada di jannah, maka engaku adl orang yg ketiga'. [HR. Ahmad No.20241].

Hadits Ahmad No.20241 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 20242

Bacalah oleh kalian! mereka pun membacanya. Beliau lalu bersabda:
Kalian telah benar. Lalu muncullah dalam hatiku rasa pendustaan kepada Nabi (rasa bersalah) yg tak aku rasakan pada masa Jahiliyah. Maka ketika Rasulullah melihat hatiku dihantui oleh perasaan tersebut, beliau menepuk dadaku. Ubay melanjutkan, Akupun bercucuran keringat seakan aku melihat kepada Rabbku Tabaaraka Wa Ta'ala, beliau bersabda:
Wahai Ubay, sesungguhnya Rabbku telah mengutus utusan kepadaku & mengatakan: 'Bacalah dgn satu dialek (satu model bacaan).' Aku pun meminta kepadanya agar memberi keringanan bagu umatku, lalu Allah memerintahkan agar aku membaca dgn dua dialek. Lalu aku kembali meminta agar memberi keringanan bagi umatku sampai tiga kali, sehingga Allah memerintahkan agar aku membaca dalam tujuh dialek. Dan bagimu di setiap pertanyaan yg kamu ajukan aku berikan jawabannya. Aku lalu berdoa: Ya Allah ampunilah umatku. Ya Allah ampunilah umatku. Lalu aku mengakhirkan permintaan yg ketiga untuk hari yg semua makhluk mengharapkanku, hingga Nabi Ibrahim Alaihis Salam sekalipun. [HR. Ahmad No.20242].

Hadits Ahmad No.20242 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Sahabat Anshar