Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Hadits Abdullah Bin Hawalah Radliyallahu Anhu

Hadits Ahmad 19464

Barang siapa yg selamat dari tiga hal maka ia telah selamat tiga kali; kematianku, Dajjal & pembunuhan seorang khalifah yg sabat mempertahankan kebenaran, & khalifah tersebut telah memasrahkan supaya kebenaran dituntaskan. [HR. Ahmad No.19464].

Hadits Ahmad No.19464 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Ahmad 19465

Akan ada pasukan di Syam & di Yaman. Seseorang berkata; Pilihkanlah (antara kedua pasukan) buatku wahai Rasulullah jika keadaannya demikian?. Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Ikutlah dgn pasukan Syam, Ikutlah dgn pasukan Syam (sebanyak tiga kali), ikutlah dgn pasukan Syam, maka barangsiapa yg enggan hendaklah bergabung dgn yg di yaman & minumlah dari telaganya, Karena Allah Tabaraka Wata'ala telah menjamin untukku negri Syam & penduduknya. Dalam lafadz Abu Nadhar berkata; Ikutilah Yaman (sebanyak dua kali). [HR. Ahmad No.19465].

Hadits Ahmad No.19465 Secara Lengkap

[[[]]]

Musnad Penduduk Bashrah