Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Puasa Daud

Hadits Bukhari 1843

Apakah benar kamu berpuasa dahr (sepanjang masa) & shalat sepanjang malam?
Aku jawab; Benar. Beliau berkata:
Jika kamu kerjakan itu nanti matamu akan mengantuk & fisikmu menjadi lemah. Tidak ada nilai puasa bagi siapa yg mengerjakan puasa sepanjang masa. Puasa tiga hari (dalam sebulan) sama nilainya dgn puasa sepanjang jaman. 'Abdullah bin 'Amru berkata:
Sungguh aku mampu lebih dari itu. Beliau berkata:
Kalau begitu puasalah dgn puasanya Nabi Daud 'alaihi salam, yg dia berpuasa sehari & berbuka sehari sehingga dia tak akan kabur ketika berjumpa dgn musuh. [HR. Bukhari No.1843].

Hadits Bukhari No.1843 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Bukhari 1844

Bukankah cukup bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulannya?
'Abdullah bin 'Amru berkata; Aku katakan: Wahai Rasulullah?
(bermaksud minta tambahan) . Beliau berkata:
Silahkan kau lakukan Lima hari. Aku katakan lagi: Wahai Rasulullah?
Beliau berkata:
Silahkan kau lakukan Tujuh hari. Aku katakan lagi: Wahai Rasulullah?
Beliau berkata:
Silahkan kau lakukan Sembilan hari. Aku katakan lagi: Wahai Rasulullah?
Beliau berkata:
Silahkan kau lakukan Sebelas hari. Kemudian Nabi berkata:
Tidak ada shaum melebihi shaumnya Nabi Daud Aalaihissalam yg merupakan separuh shaum dahar, dia berpuasa sehari & berbuka sehari. [HR. Bukhari No.1844].

Hadits Bukhari No.1844 Secara Lengkap

[[[]]]

Shaum