Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Diantara Surat Shaffat

Hadits Tirmidzi 3152

Tidaklah seseorang mengajak kepada sesuatu melainkan pada hari kiamat dia diberhentikan pada suatu tempat yg selalu ia diami & tak ia tinggalkan. Walaupun ia hanya mengajak kepada satu orang. Kemudian beliau membacakan firman Allah 'azza wajalla: Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya mereka akan ditanya. (Ash Shaaffaat: 24) Abu Isa berkata:
Hadits ini gharib. [HR. Tirmidzi No.3152].

Hadits Tirmidzi No.3152 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 3153

Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. (Ash Shaaffaat: 147) beliau bersabda:
Duapuluh ribu. Abu Isa berkata:
Hadits ini gharib. [HR. Tirmidzi No.3153].

Hadits Tirmidzi No.3153 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 3154

Ham, Sam & Yafits. Abu Isa berkata:
Dikatakan: Yaafit & Yaafits, juga dikatakan: Yafits. Hadits ini hasan gharib, kami hanya mengetahuinya dari hadits Sa'id bin Basyir. [HR. Tirmidzi No.3154].

Hadits Tirmidzi No.3154 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Tirmidzi 3155

Sam bapak bangsa arab, Ham bapak bangsa Habasy (Etiopia, Afrika) & Yafits bapak bangsa Romawi (Eropa). [HR. Tirmidzi No.3155].

Hadits Tirmidzi No.3155 Secara Lengkap

[[[]]]