Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Semua Bumi adalah Suci Selain Kuburan dan Wc

Hadits Darimi 1353

Aku diberi lima perkara yg tak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya; setiap nabi diutus khusus kepada kaumnya & aku diutus untuk manusia secara menyeluruh, dihalalkan bagiku harta rampasan perang & diharamkan atas orang sebelumku, bumi dijadikan bagiku sebagai tempat sujud & bersuci, musuh merasa takut kepada kami sejauh perjalanan satu bulan, & aku diberi syafa'at. [HR. Darimi No.1353].

Hadits Darimi No.1353 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 1354

Seluruh bumi adl masjid, kecuali kuburan & kamar mandi. Abu Muhammad ditanya, Apakah shalat di kuburan sah?
Ia menjawab, Selama tak di atas kuburan maka shalatnya sah. Dan ia berkata, Kebanyakan ahli hadits telah memursalkan hadits tersebut. [HR. Darimi No.1354].

Hadits Darimi No.1354 Secara Lengkap

[[[]]]