Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Puasa Hari Arafah

Hadits Darimi 1699

Hari 'Arafah & hari-hari Tasyriq adl hari raya kita sebagai orang Islam, & hari-hari tersebut adl hari makan & minum. [HR. Darimi No.1699].

Hadits Darimi No.1699 Secara Lengkap

[[[]]]

Hadits Darimi 1700

Aku pernah berhaji bersama Nabi & beliau tak berpuasa padanya, aku berhaji bersama Abu Bakar & ia tak berpuasa padanya, aku berhaji bersama Umar & ia tak berpuasa padanya, aku berhaji bersama Utsman & ia tak berpuasa padanya & aku tak berpuasa, tak memerintahkannya & tak melarang darinya. [HR. Darimi No.1700].

Hadits Darimi No.1700 Secara Lengkap

[[[]]]