Thaharah, Shalat, Zakat, Barang Temuan, Manasik, Nikah, Talak, Puasa, Jihad, Sembelihan, Buruan, Wasiat, Waris, Pajak, Kepemimpinan, Peradilan, Pengobatan, Huruf dan Bacaan, Pemandian Umum, Pakaian, Merapikan rambut, Cincin

Menyumpahi Dagangan Dengan Sumpah Palsu

Hadits Tirmidzi 1132

Tiga orang yg tak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, Dia tak akan mensucikan mereka serta bagi mereka adzab yg pedih. Kami bertanya; Siapa mereka itu wahai Rasulullah, yg telah gagal & merugi?
Beliau pun menjawab: Orang yg mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yg menjulurkan kain sarungnya melebihi mata kaki & orang yg melariskan barang dagangannya dgn sumpah dusta. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Umamah bin Tsa'labah, Imran bin Hushain & Ma'qil bin Yasar. Abu Isa berkata; Hadits Abu Dzarr adl hadits hasan shahih.
[HR. Tirmidzi No.1132].

Hadits Tirmidzi No.1132 Secara Lengkap

[[[]]]